Družinska terapija kot pomoč v stiski

Nemalokrat se zgodi, da se družinski člani znajdejo v vrtincu nezdravih medsebojnih odnosov. Nenehni prepiri, nestrinjanja in hladni pogledi lahko načnejo še tako trdne družinske vezi. Vzrok slabe družinske dinamike so lahko prepiri med možem in ženo, prav tako lahko nastanejo med sorojenci ali v odnosu starš-otrok.

Družinska celostna terapija

Psihoterapevtska pomoč, ki je usmerjena na celotno družino, ima pomembne dolgoročne učinke. Pozitivno vpliva na odnose med družinskimi člani in ureja družinsko dinamiko. Terapevti se v iskanju rešitev posvetijo vsem družinskim članom in s pomočjo priučitve novih načinov delovanja predlagajo postopne spremembe.

Stiska, ki jo doživlja družina, je povečini globoka in med člani ukoreninjena na način, da sami ne vidijo možnosti za izboljšanje. Slaba dinamika prizadene vse člane in ima dolgotrajne posledice. Prav zato jo je treba reševati postopoma in s pomočjo pravih strokovnjakov. Brez ustrezne podpore se lahko zgodi, da se celotna struktura odnosov znotraj družine poruši za zmeraj. Prošnja za pomoč v stiski ni nič spornega. Bolj problematično je, če za reševanje slabih odnosov ne storimo nič.

Individualna terapija je v pomoč v določenih situacijah

V nekaterih primerih nestabilne družinske dinamike pride v poštev tudi individualna terapija. Ta se predvsem osredotoča na posameznika in na njegovo funkcioniranje znotraj določene družine. Naslovijo se simptomi in morebitne bolezni, ki jih posameznik ima. Na podlagi njegovih osebnih lastnosti se vzpostavi načrt za reševanje težav.

Z individualnim pristopom do določenega člana družine je lahko nadaljnja družinska terapija uspešnejša. Situacije, ki zahtevajo takšno obravnavo so na primer pomembnejše bolezni, kot so depresija, anksioznost, odvisnosti … Prav tako se individualen pristop uporabi, kadar imajo posameznikove težave globlje vzroke, ki jih je potrebno rešiti pred nadaljevanjem skupinske terapije.

Po uspešno opravljenem individualnem svetovanju se lahko družinski člani znova lotijo družinske terapije. Prednost takšnega načina svetovanja je reševanje vsake težave posamično, saj je ob naboru različnih težav težje naglasiti vse naenkrat. Mnoge družine, ki so že obiskovale družinsko terapijo imajo pozitivne izkušnje s takšnim načinom reševanja medsebojnih odnosov. Eno izmed ponudnikov učinkovitega in strokovnega družinskega svetovanja je tudi podjetje Psihovital. Za strokovno družinsko psihoterapijo vam tako ni potrebno iti daleč. Obiščite spletno stran podjetja na www.psihovital.si.

Podobne objave: