poliglot sodno prevajanje

Sodno prevajanje tudi izgleda drugače

Ko pridemo do točke, ko potrebujemo sodno prevajanje, moramo vedeti nekaj osnovnih, a zelo pomembnih stvari. Nepravilen sodni prevod lahko povzroči samo težave in nič drugega, zato res poiščite dobrega ponudnika. Ker pa težav prav gotovo nihče noče, pa je najboljše, da sodno prevajanje poiščemo pri tistih ponudnikih, za katere lahko podjetje jamči, da so zares dobri in so tudi kvalificirani. Konec koncev lahko sodno prevajanje izvajajo zgolj tisti prevajalci, ki so za to posebej kvalificirani. Ne smemo torej kar zaupati vsakemu prevajalcu, sploh pa ne v današnjem času, ko se zlorabe dogajajo na vsakem koraku.

Sodno prevajanje in sodni tolmač

Ko gre za sodno prevajanje, je pomembno, da vemo, kateri so tisti prevajalci, ki jih je za to imenovalo tudi Ministrstvo za pravosodje, saj le-ti lahko to delo dejansko opravijo. Preden pa svoje osebne dokumente izročimo prevajalcem, pa moramo poskrbeti, da so le-ti tudi overjeni. To pomeni, da moramo na primer poročne ali rojstne liste, kot tudi potrdila o nekaznovanosti najprej nesti k notarju ali na upravno enoto, ki bo le-te tudi overil in jih šele potem izročiti prevajalcem za prevod. Razlog za to je seveda le to, da tolmač ve, da je dokument, ki ga je prejel v roke, zares pravi in da ne gre za kakršenkoli ponaredek.

poliglot sodno prevajanje

Sodni prevod je tudi že overjen

Specifično za sodno prevajanje je tudi, da mora prevedeni dokument biti popolnoma enak originalnemu, le da se jasno spremeni jezik. Tolmač na koncu svojega dela tudi pripravi izjavo, v kateri napiše, da sta si dokumenta vsebinsko identična in za tem tudi stoji ter on kazensko odgovarja v primeru nepravilnega odgovora. Ne pozabite pa tudi, da je tak prevod že končen, torej tudi overjen in ga vam ni treba dodatno overjati.

Podobne objave: