Toshiba projektor

http://www.projec torreviews.com/pro jector-specs/toshi ba-tdp-t100u/
http://www.projectorreviews.com/projector-specs/toshiba-tdp-t100u/

K projektorju dodam VGA kabel in napajalni kabel brez projekcijskega platna.

Powered by WPeMatico

Podobne objave: