DDV številka v Sloveniji zanimiva le za tista podjetja kjer imajo možnosti za povračilo davka

DDV številka v Sloveniji za novoustanovljena podjetja

Vsako novoustanovljeno slovensko podjetje se mora ob registraciji in ustanovitvi prijaviti v davčni sistem. DDV številka v Sloveniji pa se pridobi za tiste družbe, ki bodo na trgu poslovale z davkom na dodano vrednost. Tako organizacija pridobi svojo številko, ki je sestavljena iz SI kode države in znakov v števkah. Če predpone ni, to pomeni, da družba ne obračunava davka na dodano vrednost. 

Če se lastnik ali ustanovitelj odloči za preselitev podjetja v Slovenijo, pri čemer bo s svojim podjetjem še naprej posloval z organizacijami v drugih državah članicah Evropske Unije, tedaj zanj velja, da se mora obvezno vključiti v sistem obračunavanja davka na dodano vrednost. Enaka zakonodaja velja tudi za slovenske lastnike podjetij, ki poslujejo s tujino.

Prostovoljna prijava v sistem davka na dodano vrednost 

Slovenska zakonodaja dovoljuje, da se v sistem obračunavanja davka na dodano vrednost vključijo vsa podjetja, če to želijo oziroma če menijo, da bo ta način koristil njihovemu poslovanju.

DDV številka v Sloveniji
DDV številka v Sloveniji se pridobi za tiste ki bodo poslovali z davkom na dodano vrednost

Pri tem pa je DDV številka v Sloveniji zanimiva le za tista podjetja, ki ustvarjajo promet, kjer imajo možnosti za povračilo davka ali pa če imajo več vhodnega kot izhodnega davka. 

Stopnja davka na dodano vrednost 

Vse tiste družbe, ki se odločajo za pridobitev DDV številke v Sloveniji, morajo pri tem poznati zakonsko določene stopnje davka, ki ga morajo ob prodaji izdelkov in storitev tudi ustrezno obračunati.

To pomeni, da bo končna cena izdelka višja za odstotek davka. 22 odstotna stopnja davka na dodano vrednost velja za večino izdelkov in storitev, obstaja pa tudi 9,5 odstotna znižana davčna stopnja. 

Postopek za registracijo podjetja v davčni sistem  

Če se družba želi prijaviti v davčni sistem obračunavanja davka na dodano vrednost mora za to priložiti določeno dokumentacijo in dokazila, kot so: 

  • Davčna številka nerezidenta
  • Kopija potnega lista osebe, ki zastopa podjetje 
  • Dokument, ki dokazuje vrsto opravljanja dejavnosti 
  • Izpolnitev različnih obrazcev za registracijo 

Če se tuji lastniki ne znajdejo najbolje pri oddaji vse potrebne dokumentacije, ki je potrebna pri registraciji za pridobitev DDV številke v Sloveniji, se lahko obrnejo na specializirano podjetje Protax, ki bo hitro izpeljalo celoten postopek v imenu novoustanovljene družbe. 

Podobne objave: