Kaj je spletno oglaševanje?

Najhitreje rastoči trend na področju marketinga je v zadnjih letih postalo spletno oglaševanje. Oglaševanje obsega vse plačane oblike promocije izdelkov ali storitev preko medijev, kot so televizija, tisk, radio, internet itd. Cilj vsakega oglaševanja je, da se potrošnika informira o imenu in osnovnih lastnostih nekega novega izdelka ali storitve, ki jih podjetje ponuja in se ga prepriča v nakup. Vse stroške oglaševanja plača ponudnik, sponzor ali proizvajalec. Ker ljudje vse več svojega časa preživijo ob uporabi interneta, je spletno oglaševanje postalo idealna promocija za nove storitve ali izdelke. Internet omogoča tudi enostavno in hitro pridobivanje informacij o nekem podjetju, njihovih storitvah ali izdelkih.

Prednosti spletnega oglaševanja

Oglaševanje na spletu ima v primerjavi s tradicionalnim oglaševanjem veliko prednosti, pa seveda tudi nekaj slabosti. Spletno oglaševanje omogoča, da dosežemo zelo ozke skupine ciljnega občinstva in imamo pri tem zelo majhne stroške. Učinkovitost spletnega oglaševanja povečamo še s tem, da oglasno sporočilo prilagodimo željam te ciljne skupine. Interaktivnost interneta omogoča večje zadovoljstvo in hitro dostopnost do povratnih informacij. Ko uporabnik klikne na določen oglas ter s tem pride na spletno stran oglaševalca, so mu takoj dostopni vsi podatki o storitvi ali izdelku. Če uporabnik s klikom na oglas pride v spletno trgovino oglaševalca, lahko takoj kupi izdelek ali storitev. V primeru, da so oglasi ali spletne strani oglaševalca za uporabnika zelo privlačne in zanimive, jih bo le-ta ponovno obiskal in jih priporočil tudi drugim. Oglaševano podjetje in njihovi izdelki ali storitve bodo tako postali vedno bolj prepoznavni in obiskani.

Učinkovitost spletnega oglaševanja

Uspešnost oglaševalske akcije na spletu je možno natančno meriti in spremljati, saj to omogoča sodobna sistemska in programska oprema. O učinkovitosti oglasne akcije pove že samo razmerje med kliki na oglas in prikazi oglasa (CTR). Večje kot je to razmerje bolje je za oglaševalca. Pri spremljanju oglaševalske kampanje pa lahko podjetja vidijo še različne druge kazalnike, ki oglaševalcu pomagajo pri nadaljnjih oglaševalskih akcijah.

Spletno oglaševanje je idealno za manjša podjetja

Internet za veliko manjših podjetij, ki imajo omejene oglaševalske proračune, predstavlja neprecenljivo priložnost, da uporabnikom predstavi svoje storitve ali izdelke. Spletni oglas se lahko izdela brez stroškov in hitro, s pomočjo sistemov za brezplačno izmenjavo oglasnega prostora pa se nato oglasi prikazujejo popolnoma brezplačno. Podjetje mora samo na svoji spletni strani odstopiti del oglasnega prostora, v zameno pa se potem njegovi oglasi prikazujejo na spletnih straneh, ki so v sistemu za brezplačno izmenjavo oglasov. Spletno oglaševanje ima torej v primerjavi z drugimi medijskimi kanali prednosti, ki so cenovna dostopnost, učinkovitost, natančno merjenje rezultatov in popoln nadzor nad porabo sredstev oglaševanja.

Slabosti spletnega oglaševanja

Spletno oglaševanje pa ima slabost v tem, da lahko na spletni strani pride do zasičenosti z oglasi in s tem se zmanjšuje verjetnost, da bo uporabnik določen oglas sploh opazil. Mnogi uporabniki tudi takoj zapustijo spletno stran, ko vidijo, da ima moteče oglase. Vse več je tudi zlorab, ko se zbirajo informacije brez dovoljenja in vednosti uporabnikov.

Vrste spletnih oglasov

Podjetja se morajo pri spletnem oglaševanju odločiti na kakšen način želijo oglaševati svoje izdelke ali storitve. Izbirajo lahko med različni tipi oglasov: slikovna pasica (banner), oglas v pojavnem oknu, oglas vmesne strani, multimedijski oglasi, hibridni oglasi, HTML-oglasi, opt-In oglaševanje, inline oglasi in drugo. Vse več finančnih sredstev in pozornosti pa se namenja tudi spletnemu socialnemu marketingu in iskalnemu marketingu.

Podobne objave: